ידועים בציבור

עולם הנישואין עבר שינוי משמעותי בהגדרתו בשנים האחרונות בעולם המערבי. בעוד שעולם הנישואין המסורתי כלל תמיד מערכת יחסים בין גבר לאישה שעוגנה באמצעות נישואין שכללו בתוכם התחייבויות כלכליות בין בני הזוג הנישאים וכמובן התחייבות לנאמנות בקשר בין בני הזוג, הרי שכיום ישנם סוגים נוספים של מערכות יחסים זוגיות בין בני זוג כשאחת מהן היא ״ידועים בציבור״.

ידועים בציבור בכמה מילים:

״ידועים בציבור״ הינו מושג המתאר קשר מחייב בין בני זוג ללא שהם מוגדרים כנשואים מבחינת רישומם במערכות החוק של המדינה. ׳ידועים בציבור׳ מהווה פתרון לבני זוג שאינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה, ובכל הנוגע לישראל יכולות להיות מספר אפשרויות כאלה: בני זוג שאינם יהודים על פי הגדרת ההלכה, בני זוג שאחד מהם הינו פסול חיתון, בני זוג בני אותו מין ועוד. גם בני זוג שאינם מעוניינים להיחשב כנשואים מבחינת הגדרת החוק מטעמים אישיים שלהם יכולים לבחור באפשרות של ״ידועים בציבור״.

ידועים בציבור – זכויות:

החוק מכיר בכך כי ישנם אנשים שאינם נשואים באופן רשמי זה לזה אך מקיימים ביניהם מערכת זוגית מחייבת ונכללים בהגדרת ׳ידועים בציבור׳. בהתאם לכך קובע החוק למשל בנושא של מוטבים במקרה מוות כי בן זוג שנפטר במקרה של ׳ידועים בציבור׳ תחשב בת הזוג שהייתה גרה עם בן הזוג שנפטר תחת הגדרת ׳ידועים בציבור׳ כמי שתהיה המוטבת במקרה מוות. החוק בהחלט מכיר בכך כי לידועים בציבור ישנן זכויות המגיעות להם.

הסכם ממון ידועים בציבור:

ידועים בציבור המעוניינים לעגן ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם הכלכליות זה כלפי זה וכלפי ילדיהם עורכים ביניהם הסכם ממון המקבל תוקף חוקי לאחר חתימתו אצל עורך דין ידועים בציבור. הסכם ממון ידועים בציבור מתייחס לכל הסוגיות הכלכליות המתהוות בשל הקשר בין בני הזוג, בנושאים של מזונות, דיור, מחויבויות כלכליות כלפי הילדים ועוד. בני זוג המעוניינים למנוע בעיות עתידיות יעשו ביניהם הסכם ממון על מנת לעגן בצורה חוקית בעלת תוקף משפטי את מחויביותיהם וזכויותיהם הכלכליות זה כלפי זה.

החלטתם שאתם מעוניינים לחיות כידועים בציבור? בואו לעגן את זכויותיכם וחובותיכם. אנו במשרד עורכי דין ניצה כהן נשמח לסייע לכם בטיפול בכל הסכמי הממון הדרושים לכם לממש את אהבתכם בראש שקט.