ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא למעשה "צוואה לחיים"

ייפוי כח מתמשך זהו מסמך משפטי שנועד לכל אדם המאפשר לו לקבוע איך ועל ידי מי יטופלו העניינים שלו בעתיד, בעודו בחיים, כאשר הוא כבר לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

למעשה, הממנה בוחר בעצמו וברצונו את מיופה הכח וזאת כאשר הוא צלול ועוד מבין ומסוגל להחליט על כלל ענייניו: רכושיים רפואיים אישיים וכו'.

ייפוי הכוח נועד בעצם ליום בו חלה התדרדרות במצבו של האדם כתוצאה מתאונה, מחלות זיקנה (דמנציה, למשל) בעיות נפשיות ושכליות שעלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו.

מיופה הכח הממונה, חייב לפעול על פי הנחיות ברורות שהותיר לו הממנה.

עניינים אישים כוללים הנחיות לצרכיו היומיומיים, להחלטה על מקום מגוריו, בחירה בין מוסד סיעודי לטיפול בבית, בריאות ועניינים גופניים, נפשיים או חברתיים.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתחייחס לטיפול בנכסים, כספיים והתחייבויות של הממנה.

ייפוי כוח מתמשך בענייני בריאות מפרט מה הוא הטיפול הרפואי בו יהיה מעוניין מייפה הכוח ואיזה טיפול רפואי לא יהיה מייפה הכוח מעוניין לקבל.

הממנה יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח יהיה מוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות באופן כללי, או שהוא יכול לפרט בדיוק את ההנחיות שאותן ירצה שמיופה הכח יבצע.

זה סוג של "ציווי לחיים" ליום בו האדם לא מסוגל לטפל בענייניו בעצמו.

למי מתאים לערוך ייפוי כח מתמשך?

לכל אדם המעוניין להתכונן ליום בו יזדקק לסיוע בטיפול ברכוש, בעניינים אישיים ובעניינים רפואיים. לבעלי חברות ונכסים שמעוניינים להסדיר את ענייניהם, כפי שהם מחליטים. חושב לציין, כי ייפוי הכוח המתמשך אינו מחליף צוואה שנכנסת לתוקף אחרי פטירתו של האדם.

מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

עו"ד מוסמך שעבר הכשרה מתאימה אצל האפוטרופוס הכללי ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962.

משרד עורכי דין ניצה כהן בחיפה מראשוני המשרדים בישראל שהוסמכו לערוך ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

תהליך הכנת המסמך מבוצע במשרד עורכי דין ניצה כהן בליווי אישי צמוד לאחר הבנה של הצרכים של המבקש למנות מיופה כח כך שנערוך מסמך משפטי מותאם ונכון למבקש. מסמך ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לבחור את האדם שמתאים עבורכם לטיפול בעניינכם כך שתוכלו לתאם איתו ולהנחות אותו כיצד יעשה שימוש ביפויי הכוח המתמשך המאפשר לכם לקבוע את עתידכם.