תביעות נגד משרד הביטחון

חייל אשר הגיש תביעה כנגד משרד הביטחון יהיה חייב להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין החבלה ו/או המחלה ממנה הוא סובל לבין השירות הצבאי, ובכדי להכיר בתביעתו של החייל דרושה הוכחה כאמור כי נכותו נגרמה "עקב" השירות הצבאי.

משמעותה של דרישה זו היא הוכחת קשר סיבתי בין הופעת המחלה או החמרתה לבין השירות הצבאי, כאשר קשר סיבתי זה מוסק על ידי בתי המשפט, תוך התבססות על המידע הרפואי המוצג בפניו, ותוך הפעלת שיקולים נוספים של מדיניות משפטית.

בסופו של דבר שאלת הקשר הסיבתי בין מחלה כלשהי לבין השירות הצבאי היא שאלה שבמשפט ולכן מסורה היא להכרעתו הסופית של ביהמ"ש ולא של הרופא, ואולם ביהמ"ש יפעיל את שיקול דעתו בהתבסס על חוות דעת של מומחים המונחות לפניו.

לאור זאת, מומלץ לכל חייל או שוטר אשר עומד להגיש תביעה כנגד משרד הביטחון לקבל חוו"ד רפואית של מומחה אשר יקבע את הקשר הסיבתי בין החבלה/מחלה לבין השרות הצבאי תוך שהוא מציין את האסכולה הרפואית עליה הוא מתבסס ותוך ביסוס הקשר הסיבתי (משפטי) על פסקי דין של בית המשפט העליון, ולכן בטרם יערוך המומחה הרפואי את חוות דעתו, יעבירנה לעורך הדין המטפל על מנת שזה יבסס את חוות הדעת בהתאם לפסיקת בית המשפט.

לפרטים נוספים של משפטים צבאיים פנה למשרד עורכי דין – ניצה כהן בטל. 04-8626010 ונשמח לעמוד לרשותך!