נזקי גוף: הפיצויים בגין תאונת דרכים

הפיצויים – תאונת דרכים

הפיצויים: העיקרון העומד מאחורי תשלום הפיצויים הינו השבת המצב לקדמותו.

להלן הרכיבים הנתבעים בתביעות פיצויים בגין תאונת דרכים:

1. הפסד שכר- אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצויים בגין הפסדי שכר בתנאי שהיעדרותו מהעבודה והפגיעה בשכרו נבעו בפועל כתוצאה מהתאונה. בכדי להוכיח זאת יש להמציא תלושי שכר, אישורי מחלה ואישור מעביד עבור אותה תקופה.
2. הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה – אדם אשר נפגע בתאונת דרכים זכאי להחזר בגין ההוצאות הרפואיות שנגרמו לו עקב התאונה. לשם קבלת החזר בגין הוצאות אלו יש לשמור על מלוא הקבלות בגין תשלומים עבור טיפולים רפואיים ובגין הוצאות נסיעה לצורך קבלת טיפולים אלו
3. הוצאות בגין עזרת צד ג’ – אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי להחזר הוצאותיו בגין עזרת צד ג’, בין אם מדובר בעזרה במשק הבית ובין אם בעזרה סיעודית, שנגרמו לו בעקבות פגיעותיו בתאונה.
4.  כאב וסבל- הנזק שנגרם לאדם בתאונת דרכים אינו רק פגיעה פיזית הנראית לעין. במונח כאב וסבל נכללת גם הפגיעה הנפשית. חישוב הפיצוי בגין כאב וסבל הינו מתמטי. הפיצוי בגין ראש נזק זה נקבע על פי הסכום הקבוע בתקנות, בחישוב שיעור הנכות, גיל הנפגע ומספר הימים בהם היה הנפגע מאושפז בגין תאונת הדרכים.

חשוב לציין כי המידע שלעיל הינו כללי וראשוני בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בצורה כלשהי. כל האמור לעיל הינו נכון למועד כתיבתו ונכונותו עלולה להשתנות מעת לעת.

במקרה של פגיעה בתאונת דרכים חשוב מאד להיוועץ עם עו"ד בעל ניסיון בתביעות מסוג זה – עו"ד לתעבורה, ולהיות מיוצג על ידו בהגשת התביעה.

לתיאום פגישת ייעוץ בנושא תביעות נזקי גוף ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי דין – ניצה כהן בטל. 04-8626010