מחיקת רישום פלילי

פלילי

לסוגית מחיקת רישום הפלילי ישנה חשיבות רבה על עתידו של אזרח במדינת ישראל ובעיקר על הצעירים שבה.  רבים לא יודעים כי תיק שנסגר מעילה של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור נותר בגיליון מרשם הפלילי של האזרח ועלול לעמוד לו לרועץ בהמשך חייו.

מהו אותו מרשם פלילי? מרשם הפלילי הינו תיעוד משטרתי ממוחשב המרכז את כל העבירות בגינן הורשע אדם וכן את רשימת התיקים שנסגרו מאחת העילות המפורטות בחוק (חוסר עניין לציבור וחוסר ראיות). יודגש כי תיק שנסגר מעילה של "חוסר אשמה" ימחק באופן אוטומטי מהרישום הפלילי. מלבד תיעוד העבירות, מרשם הפלילי מפרט גם את סוגי העונשים אשר הוטלו על אזרח כאשר הורשע בפלילים ונגזר דינו.

ניתן למעשה לחלק את גיליון המרשם הפלילי לשלושה חלקים כאשר בכל חלק ניתן לפעול בצורה שונה על מנת להביא לתיקון המצב ולמחיקת הרישום. יובהר, כי לאזרח אשר מעולם לא נחקר באזהרה במשטרת ישראל ומעולם לא הוגש נגדו כתב אישום לא יופיע דבר בגיליון מרשם הפלילי.

תיק חקירה תלוי ועומד (תיק מב"ד):

תיק מב"ד הוא למעשה תיק חקירה אשר טרם הוחלט אם להעמיד בגינו את החשוד לדין או לסגור אותו מאחת העילות המפורטות לעייל. תיק זה הוא מעין מצב ביניים כאשר מחד נותר האזרח בגדר חשוד בביצוע העבירה אך מאידך טרם העומד לדין בגין העבירה אשר נטען שביצע.

מצב זה הוא המצב הקשה ביותר עבור האזרח שכן לא ברור מה יעלה בגורלו, האם יועמד לדין או האם ייסגר התיק נגדו. לעיתים ובהתחשב במורכבות החקירה, עלול מצב זה להימשך זמן רב עד אשר תתקבל החלטה בעניינו של האזרח. במשך כל אותה התקופה, נמצא האזרח בחוסר וודאות מוחלט כאשר אינו יודע מה יעלה בגורלו וכיצד המשך הליכי החקירה ישפיעו על עתידו והמשך חייו.

טיפול בסגירת תיק מב"ד יעשה בדרך של פניה בבקשה לסגירת תיק חקירה ליחידה החוקרת או לתביעות (תלוי בסוג העבירה, עבירה מסוג פשע – פניה לפרקליטות. עבירה מסוג עוון – פניה לתביעות המשטרתיות).

בקשה שכזו תעשה בדרך כלל לסגירת התיק מעילה של "חוסר אשמה" שכן במצב שכזה אם ייסגר התיק ימחק  הוא באופן אוטומטי מרישומי המשטרה ולא יישאר בגיליון המרשם הפלילי של האזרח. יודגש כי בקשה לסגירה מעילה של חוסר אשמה תעשה רק במצב באמת בו לכאורה לא קיימת זיקה בין החשוד לעבירה המיוחסת לו, בכל אופן ובמצב שונה ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק מעילה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות. רצוי שבקשה כזו תעשה ע"י עו"ד המתמחה בפלילים.

תיק חקירה סגור:

תיק פלילי יכול להיסגר מאחת משלוש עילות:

חוסר אשמה: 

אין ראיה הקושרת את החשוד לביצוע העבירה. במצב שכזה ימחק התיק באופן אוטומטי מגיליון המרשם הפלילי.

חוסר ראיות:

ייתכן ויש ראיות כלפי החשוד לביצוע העבירה אך לא בטוח שראיות אלו יבשילו לכדי הרשעה. במצב שכזה ייסגר התיק אך יישאר בגיליון המרשם הפלילי של האזרח תחת קטגורית "תיקים סגורים".

חוסר עניין לציבור: 

יש ראיות כלפי החשוד אשר ייתכן ויובילו להרשעתו בדין אך האינטרס הציבורי מאפשר את סגירת התיק. סגירת התיק מעילה זו תעשה בדרך כלל בעבירות קלות אשר אינן פוגעות בשלום הציבור ובטחונו וכאשר האינטרס הציבורי יעדיף את שיקומו של החשוד על פני הרשעתו בדין. במצב שכזה ייסגר התיק אך יישאר בגיליון המרשם הפלילי של האזרח תחת קטגורית "תיקים סגורים".

כאשר תיק פלילי נסגר מעילה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות לא יועמד החשוד לדין אך עם זאת יישאר לו רישום פלילי תחת רשימת "תיקים סגורים". רישום זה עלול להערים בפני אותו אזרח קשיים בעתיד ולהציב לו מכשולים.

מחיקת רישום זה יכול שתעשה בשתי דרכים שונות ובהתחשב במצבו של החשוד.

אם החשוד עומד בקריטריונים של משטרת ישראל ניתן להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי. בקשה שכזו תעשה לראש מדור פלילי במשטרת ישראל ורצוי שתעשה ע"י עו"ד המתמחה בתחום הפלילי.

*אם החשוד לא עומד בקריטריונים הנדרשים, ניתן להגיש ליחידה החוקרת בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לעילה של "חוסר אשמה" ובכך להביא למחיקתו של התיק.

מחיקת הרשעה:

הרשעה היא למעשה הגורם אחד לפני האחרון בשרשרת ההליך הפלילי. הרשעה קובעת כי הנאשם (לאחר הגשת כתב אישום הופך החשוד לנאשם) ביצע את העבירה והורשע בה. הרשעה תעשה ע"י בית המשפט ותפרט את העבירות בהן הורשע הנאשם.

חוק המרשם הפלילי – תקנת השבים הוא החוק הקובע את תקופת המחיקה לגבי כל עבירה ועבירה. באופן כללי תקופת המחיקה היא 10 שנים.  יש לשים לב כי תקופת המחיקה תעשה רק לאחר שתסתיים תקופת ההתיישנות. לדוגמא, אדם שהורשע בפלילים תקופת המחיקה תיספר לו רק לאחר 7 שנים (תקופת ההתיישנות) כך שבפועל הרשעתו תימחק רק 17 שנים לאחר ביצוע העבירה (7 שנים תקופת התיישנות + 10 שנים תקופת המחיקה סה"כ 17 שנים).

כפי שצוין לעייל תקופת המחיקה הינה 10 שנים. ישנם מקרים בהם תקופת המחיקה תהיה קצרה יותר. להלן החריגים:

*קטין מתחת לגיל 14 תקופת המחיקה – 5 שנים מיום פסק הדין.

*קטין הנמצא בגיל 14-16 שהורשע בעבירה מסוג עוון תקופת המחיקה – 3 שנים מיום פסק הדין.

*נאשם שהליך הפלילי נגדו הסתיים באי הרשעה והטלת של"צ בלבד תקופת המחיקה – 5 שנים מיום פסק הדין.

מחיקת הרשעה בטרם חלפה תקופת המחיקה הקבועה בחוק תעשה בדרך של בקשת חנינה לנשיא המדינה. בקשה שכזו רצוי שתעשה ע"י עו"ד הבקיא במשפט הפלילי.

סיכום:

כפי שניתן להבין, רישום פלילי אינו דבר של מה בכך וכי לא ניתן ליתן מענה כוללני לשאלת מחיקת רישום הפלילי. יש לבחון כל מקרה לגופו ולספק את הפיתרון הראוי והמתאים ביותר בהתחשב במצבו של האדם והמגבלות הקיימות בחוק. בשל מורכבות הנושא מומלץ להיעזר בעו"ד מתחום הפלילי אשר בקיא ומבין בנושא זה. יעוץ והכוונה ע"י עו"ד מהתחום תגדיל את הסיכויים למחיקת הרישום הפלילי ותסייע לאזרח לפתור בצורה יעילה את בעיותיו.

באם הינך מעוניין להיוועץ עם עו"ד בנושא מחיקת רישום פלילי משרדינו ישמח ליתן לך סיוע והכוונה מלאה בהתאם למצבך. הינך מוזמן לחייג למשרדינו בטל 04-8626010 ולקבוע פגישת ייעוץ ראשונית אשר אינה כרוכה בתשלום.