מזונות אישה

דיני משפחה

בעל חייב במזונות אשתו. אשה איננה חייבת לפרנס את בעלה. החיוב איננו הדדי. לפי דיני ישראל חייב הבעל לתת לאשתו את מזונותיה לפני הכלל: "עולה עמו ואינה יורדת עמו". כאשר הסכינה האשה לרמת חיים מסויימת, היא זכאית להמשיך ולנהוג על פי רמת חיים זו, וחובותו של בעלה לספק לה כל מחסורה לאור מה שהסכינה קודם.

 

על סמך מה נקבע גובה מזונות האישה?

גובה מזונות אישה נקבע הן על פי צרכי האישה, על פי הכנסת הבעל מעבודה ומרכוש ועל פי פוטנציאל ההשתכרות של הבעל.

מה כולל סכום מזונות האישה?

סכום מזונות אישה אמור לכסות את כל צרכי האישה – מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות דיור ואחזקת בית, כולל שכר דירה או משכנתא, צרכים נשיים, איפור, חוגים, הוצאות רכב, לימודים וכל שאר ההוצאות אותן הוציאה האישה בעת חייהם המשותפים של הצדדים.

מי קובע את גובה מזונות האישה?

אם הוגשה תביעת מזונות אישה לבית המשפט לענייני משפחה, יקבע בית המשפט לענייני משפחה את גובה המזונות. אם הבעל הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני וכרך בה את מזונות אישה לפני שהאישה הגישה תביעת מזונות אישה לבית המשפט לענייני משפחה, לבית הדין הרבני תהיה הסמכות לדון במזונות אישה אם התקיימו מספר תנאים משפטיים.

האם יש להתחשב בכך שהאישה עובדת ויש לה הכנסה מעבודתה?

הכלל הוא שכאשר האשה עובדת ומשתכרת למחייתה, זכאי הבעל לטעון כי "מעשה ידיה", יהיו "תחת מזונותיה". כאשר "מעשה ידיה" של האשה (כלומר הכנסתה מעבודתה מחוץ למשק ביתה) מספקים לה לכיסוי צרכיה, כי אז הבעל פטור מלזון אותה ויכול הוא לומר לה: "צאי מעשה ידיים תחת מזונותייך" עם זאת, כאשר הכנסתה אינה מספיקה לה, כי אז חייב בעלה להוסיף ולהשלים לה למזונותיה.

האם כאשר בני הזוג אינם חיים יחד זכאית האישה למזונות מבעלה?

בדרך כלל אין האשה זכאית למזונות אלא אם היא חיה עם בעלה, אולם לכלל זה יש חריגים רבים. אם הם חיים בנפרד יש להבחין בין מצב שבו הבעל עזב את הבית או אם האשה עזבה. אם הבעל עזב את הבית זכותה של האשה למזונות איננה נפגעת ואין הבעל יכול להשתחרר מחיוב בטענה שהוא עזב.
אם האשה עזבה את הבית בדרך כלל מפסידה היא את זכותה למזונות שכן חובת הבעל לתת לה את מזונותיה קיימת רק אם היא חיה עמו שכן אם עזבה את הבית אין היא יכולה לקיים את החובות המוטלות עליה כלפיו מתוקף הנישואין.
אולם, אם יצאה האשה את הבית מחמת "טעם מבורר" לא תפסיד את מזונותיה. טעם מבורר הוא כל סיבה שתראה מוצדקת בעיני בית הדין או בית המשפט כמו: אלימות של הבעל כלפי האשה, יחס רע של הבעל כלפי האשה, התעקשות של הבעל כי תגור עם אמו או בני משפחה אחרים שלו וסיבות נוספות המעכירות את שלוותה ופוגמות בחייה.

ואם הבעל הפסיק לעבוד וטוען שהוא מובטל?

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בוחן את הכנסת הבעל בשנה שקדמה להגשת התביעה לתשלום מזונות אישה וכן את פוטנציאל ההשתכרות שלו, על מנת למנוע מבעל שחדל לעבוד בשל הליך הגירושין להתחמק ממחויבותו לתשלום מזונות אישה .

מתי נשללת זכות האישה לקבלת מזונות אישה?

אישה שבגדה בבעלה או אישה שעזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת מוכרזת בבית הדין הרבני כאישה מורדת ומאבדת את זכותה לקבלת מזונות אישה . אם האישה מציגה סיבה לעזיבת הבית, מספיק שהסיבה תהא ' קלה כנוצה ' על מנת שהאישה לא תאבד את זכותה לקבלת מזונות אישה .

אם הבעל עוזב את הבית ורוצה להתגרש?

אם הבעל עזב את הבית, האישה אינה מאבדת את זכותה לקבלת מזונות אישה רק בשל העובדה שבני הזוג אינם חיים יחדיו.

האם לאישה עובדת מגיעים מזונות אישה?

אישה עובדת שמשכורתה והכנסתה מספיקים לה לכיסוי כל צרכיה – אינה זכאית לתשלום מזונות אישה . אם משכורתה של האישה נמוכה והיא הורגלה לרמת חיים גבוהה יותר, מחייב הבעל בתשלום ' השלמת מזונות אישה '

האם הבעל יכול לחייב את האישה לצאת ולעבוד?

הכלל הבסיסי הוא שאישה אינה חייבת לעבוד ואין להתייחס לפוטנציאל ההשתכרות שלה אלא במקרים נדירים. בתי המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני התחשבו בפוטנציאל ההשתכרות של האישה כאשר האישה הינה בעלת מקצוע שעבדה במשך שנים רבות, ילדי הצדדים בגרו, ועיתותיה בידיה, או במקרים של נישואין קצרים מאוד. במקרה בו אישה לא עבדה שנים רבות – לא ניתן לחייב אותה לצאת ולעבוד.

עד מתי צריך הבעל לשלם מזונות אישה?

הבעל צריך להמשיך ולשלם מזונות אישה עד גירושין או עד שניתן פסק דין לגירושין המחייב את האישה להתגרש מהבעל והיא מסרבת לעשות כן.