ייצוג עצורים במשטרה

נעצרת ע"י המשטרה? זומנת לחקירה? זכותך לדעת כי קיימת לך זכות בסיסית להיוועץ עם עורך דין טרם החקירה או במהלכה!

סעיף 34 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) תשנ"ו-1996 מסדיר את זכות זו.
החוק קובע, בין השאר, כי על האחראי מטעם החקירה לאפשר לעצור, ללא דיחוי, להיפגש עם עורך דינו ורק לאחר שהעצור ביקש זאת.

לבקשתו של החשוד להיפגש עם עורך דינו קיימת חשיבות רבה, שכן אלמלא רצון זה, המשטרה כלל לא תיזום פגישה שכזו אשר לדעתה יש בה ממש כדי לסקל את הליכי החקירה המתנהלים כנגד העצור.

חשוב לדעת כי לקצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה קיימת האפשרות לדחות הפגישה של העצור עם עורך דינו מקום בו העצור נמצא בעיצומם של "הליכי חקירה" או "פעולות אחרות הקשורות בחקירה",, כפי שקובע החוק.

אם כן, זכות חשובה במעלה, הינה זכותו של עצור להיוועץ ולהיפגש עם עורך דינו ויש לאפשרה ללא דיחוי, כאמור.

לא פחות חשוב מכך ואף קריטי הוא לדעת להיוועץ ולהיפגש עם עורך דין בעל ניסיון רב, המתמחה בפלילים בכלל, ובדיני מעצרים בפרט, שכן למומחיותו תהא השלכה לתוצאות החקירה הנערכת או זו שתערך לעצור.

רק עו"ד מנוסה ומקצועי בתחום יודע ומכיר את התנהלות המשטרה בהליכי החקירה אשר באה לידי ביטוי בין השאר באמצעות תכסיסי חקירה שונים ומשונים ומשכך קיימת לו היכולת להנחות את לקוחו כיצד להתנהג בחקירה עצמה, בין אם לשמור על זכותו לשתוק ובין אם למסור מידע רלוונטי שיכול להועיל לו בחקירה עצמה.

חקירה הנערכת בידי חוקרי המשטרה נערכת בד"כ במגרשם הביתי ומעצם טיבה וטיבעה הינה מלחיצה ומפחידה ונערכת לנחקר בתנאים "לא אידיאליים" וזאת עוד בלשון המעטה, כך שנחקר בסיטואציה שכזו לעולם לא יוכל למסור למשטרה גרסה אמיתית ונכונה לחשדות המיוחסים לו.

קורה לא פעם כי נחקר הנתון תחת לחץ של החוקרים , המבקש לחלץ עצמו מן הצרה הרגעית אשר פקדה אותו מעדיף להודות באישום שיוחס לו ולהשתחרר לביתו, אולם הוא לא יודע כי הודאה זו עלולה להבשיל לידי כתב אישור שיכול אף להסתיים בהרשעה לחובתו, על כל המשתמע מכך.

לכן חשוב לדעת כי לכל נחקר שהמשטרה מבקשת לעצור ולחקור אותו, קיימת זכות בסיסית להיפגש עם עורך דין מטעמו, מיד לאחר שביקש זו והמשטרה יכולה למנוע ממנו זכות זו רק במקרים מסוימים ומצומצמים.