הגבלת זכאות של נפגעי תאונות דרכים

תביעות נזקי גוף

סעיף 7 לחוק מגביל את זכאותם של הנפגעים וזאת במטרה להרתיע את הנהגים מלסכן בצורה ניכרת את כלל המשתמשים בכלי הרכב ובכבישים.
להלן פירוט הנפגעים שאינם זכאים לפיצויים לפי חוק זה:

1. "מי שגרם לתאונה במתכוון"; לדוגמא- אדם אשר ביקש לשים קץ לחייו.
2. "מי שנהג ברכב תוך הפרת החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות),
תשכ"ד- 1964, וכן מי שהיה מצוי ברכב ביודעו שהנוהגים בו כאמור"; לדוגמא- אדם
שנפגע ברכב גנוב ביודעו שהרכב גנוב (נהג ו/או נוסע).
3. "מי שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו, למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967";
4. "מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע";
5.. "מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את
שימושו ברכב";
"בעל הרכב או המחזיק בו, שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה באותה נהיגה , בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו";
על האף האמור לעיל קיימים בחוק שני חריגים לפיהם ניתן יהיה לפצות את הנפגע, להלן החריגים:

חריג ראשון (סעיף 7 א' לחוק הפיצויים)

" על אף האמור בסעיף 7(5), מי שנפגע כשנהג ברכב בהיתר מאת בעליו או את המחזיק בו, ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח אינו מכסה את שימושו ברכב, והוא לא ידע על כך ובנסיבות הענין גם לא היה סביר שיידע, יהא זכאי לתבוע פיצויים מן הקרן כפי שזכאי לכך נפגע לפי סעיף 12(ב)" .
כפי שניתן לראות סעיף 7 א לחוק קובע את זכאותו של הנוהג ברכב, ללא ביטוח חובה, לתבוע את קרנית וזאת בתנאי שאותו אדם השאיל את הרכב בהיתר מבעליו ורק לאחר מעשה נתברר כי הרכב לא מבוטח.

חריג שני (סעיף 7 ב' לחוק הפיצויים)

תלויים בנפגע יהיו זכאים לתבוע פיצויים לפי חוק זה גם אם הנפגע עצמו לא היה זכאי לכך לפי סעיף 7, ואם היו תלויים במי שנפגע כשנהג ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח אינו מכסה את החבות הנדונה, יהיו זכאים לתבוע כאמור מן הקרן".
סעיף 7 ב' לחוק קובע את זכאותם של התלויים (הנתמכים בפועל על ידי המנוח) לתבוע פיצויים וזאת על אף שהנפגע אינו זכאי לפיצוי מכוח סעיף 7 לחוק.

חשוב לציין כי המידע שלעיל הינו כללי וראשוני בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בצורה כלשהי. כל האמור לעיל הינו נכון למועד כתיבתו ונכונותו עלולה להשתנות מעת לעת.
במקרה של פגיעה בתאונת דרכים חשוב מאד להיוועץ עם עו"ד בעל ניסיון בתביעות מסוג זה ולהיות מיוצג על ידו בהגשת התביעה.

 

לתיאום פגישת ייעוץ בנושא תביעות נזקי גוף ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי דין – ניצה כהן בטל. 04-8626010