רכישת דירה מקבלן

קניתם דירה חדשה וגיליתם בה ליקויי בנייה?

משרדה של עו"ד ניצה כהן הגיש בבית משפט השלום בחיפה תביעה נגד חברה קבלנית בגין ליקויי בנייה לרבות ליקויי איטום ונזקי רטיבות ניכרים אשר נגרמו כתוצאה מרשלנות החברה הקבלנית אשר הפרה את ההסכם עם הרוכש.
לתביעה צורפו שתי חוות דעת מומחים – הן חוות דעת הנדסית בגין ליקויי הבנייה והן חוות דעת שמאי בגין ירידת הערך של הדירה.
במסגרת התביעה נמנו מחדלי החברה הקבלנית אשר הפרה חובות חקוקות לרבות החובות החקוקות בחוק המכר (דירות) תשל"ג 1973, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965 על תקנותיו, תקנים רשמיים וכן פקודת הנזיקין. חיקוקים אשר נועדו לטובת רוכשי דירות חדשות מקבלן.