עריקות חיילים

העבירה הקבועה בסעיף 94 לחוק – "העדר מן השירות שלא ברשות". העבירה קובעת כי חייל שנעדר משירותו בצבא, או מהמקום שהוא חייב כדין להמצא בו אותה שעה, דינו – מאסר שלוש שנים, אלא אם הוכח כי היה לו היתר או הצדק סביר אחר.

כאשר מדברים על עבירה של עריקות הכוונה בדרך כלל לעבירה לפי סעיף 94, היעדר מן השירות. עריקות הוא מושג שלישותי בלבד (ולא משפטי למשל) המתייחס להיעדרות מעל 45 ימים (עד 45 ימים – מדובר במושג אחר הקרוי נפקדות). גם עריקות וגם נפקדות הן למעשה עבירות לפי אותו סעיף בחוק השיפוט הצבאי.

עבירה לפי סעיף 94 לחוק – עבירה של עריקות – מלווה ברישום פלילי במידה ואותו אדם נשפט עליה בבית-דין (להבדיל מהליך דין משמעתי בפני המפקד).

חייל הנעדר מצה"ל נחשב נפקד אם:

לא התייצב לשירות
לא חזר מחופשה
לא התייצב בתפקידו
היה אמור לעבור יחידה אולם לא התייצב ביחידה החדשה (כולל בבקו"ם)
הנפקד נחשב עריק אם הוא נעדר תקופה מסוימת (שבועיים בשירות מילואים או 20/30 ימים מקריאה לשירות מילואים, ו-45 יום בשירות סדיר).

בעבירות נפקדות:

ככל שדרגתו של המפקד גבוהה יותר, בסמכותו לקבוע לחייל מאסר ארוך יותר, כאשר תקופת המחבוש (המאסר) הארוכה ביותר בהליך משמעתי הינה 35 יום.

כאשר מדובר בהיעדרות העולה על 45 ימים, המכונה עריקות, החייל נעצר ועניינו עובר לטיפולה של הפרקליטות הצבאית, אשר מחליטה האם החייל יישפט בהליך של דין משמעתי בכלא או שמא יוגש כנגדו כתב אישום ומשפטו ייערך בבית הדין הצבאי.

ההשלכות להגשת כתב אישום בעבירת עריקות ושפיטתו של החייל בבית דין צבאי הן רבות, הן לעניין תקופת המאסר שתוטל על החייל והן לעניין רישום פלילי שיירשם לחובתו של החייל למשך 17 שנים!

בעבירות עריקות נדרשים אנו לעיתים לשבץ את החייל ביחידה אחרת ולשם כך קיימת גחל"ת

גחל"ת:

מערך הנו מערך שהוקם על ידי הצבא על מנת לטפל בעריקים מן הצבא. המערך מנסה להבין מדוע העריק עזב את הצבא. אם למערך מתברר כי לעריק בעיות אובייקטיביות קשות (קשיים כלכליים, קשיים רפואיים של הוריו) המונעות ממנו לשרת במקום בו הוא נמצא, מוסמך המערך להמליץ לשנות את שיבוצו, ואף לפטור אותו משירות צבאי!
מטרתה של תוכנית זו הנה לאבחן את הסיבות שהביאו לעריקותו, על מנת למנוע עריקויות נוספות שלאותו חייל, ולסייע לו לחזור לשירות תקין.

מערך גחל"ת מוסמך להמליץ למפקד הבקו"ם להשאיר את החייל ביחידתו לאחר תום הכליאה, לשנות את השיבוץ שלו, כך שישרת בתנאים אחרים (למשל, תנאים של שבוע בבסיס ושבוע בבית, או בבסיס קרוב לבית), או להמליץ למפקד הבקו"ם לשחרר את החייל מן הצבא. ברובם הגדול של המקרים, מפקד הבקו"ם מאמץ את המלצת גחל"ת.

עו"ד צבאי תפקידו להמליץ לחייל לפנות לגחל"ת ולהביא את מלוא המסמכים על מינת שיגיע לתוצאה הרצוייה לחייל

לפרטים נוספים בנושא משפטים צבאיים פנה למשרד עורכי דין – ניצה כהן עוד היום בטל. 04-8626010 ונשמח לעמוד לשירותך!