משפט אזרחי: אל על

האם לקוח המזמין כרטיס של "אל על" – אכן יטוס בטיסה של "אל על"?

משרדנו מגיש תביעה נגד "אל על"  נתיבי אויר לישראל בע"מ בטענה כי לקוחותיה הוטעו  עת הזמינו כרטיסים של חברת "אל על" ובפועל כשהגיעו לנתב"ג נאמר להם כי עליהם לטוס בטיסה המופעלת ע"י חב' תעופה אחרת.
תמצית העובדות:
התובעות הזמינו מחב' "אל על"  באמצעות סוכנות הנסיעות שלה כרטיסי טיסה  של "אל על" ללונדון ובחזרה ארצה.
עיון בפרטי ההזמנה והכרטיסים מלמדים באופן מובהק כי מדובר בהזמנה של כרטיסי טיסה של טיסות המתבצעות על ידי חב' "אל על"  בהקשר זה יצויין כי מופיע על גבי הכרטיסים הסימון L Y ׂׂ  אשר הינו  סימון של טיסות המבוצעות ע"י חב' "אל על"   –   ואף צויינו על גבי הכרטיסים סוגי המטוסים שאמורים היו לבצע את הטיסות.
ללא כל ספק מדובר היה בכרטיסים של "אל על" המיועדים לטיסות האמורות היו להתבצע באמצעות חב' "אל על" והצפייה הטבעית של רוכש כרטיס כזה היא שהוא אמור לטוס בחברת מנפיקת הכרטיס – דהיינו חב' "אל על".
הנפקת כרטיסים של חב' "אל על" בידיעה מראש כי בסופו של דבר לא מדובר בטיסות של
"אל על" מהווה הטעיה בוטה של הלקוחות בכללן התובעות.
כמו כן מדובר בהפרה בוטה של התחייבויות הנתבעת כלפי התובעות.
ההזמנה של כרטיסי הטיסה לטיסות של "אל על" מהווה התקשרות לכל דבר ועניין והתחייבות מצד הנתבעת כלפי התובעות כי הטיסות יהיו טיסות של חב' "אל על" ולא של חברת תעופה אחרת.
יודגש בעניין זה כי לתובעות היה חשוב להזמין טיסות של חב' "אל על" משום שכידוע לטיסות של "אל על" מוניטין רב, ידוע שהצוות מיומן, הטייסים מקצועיים והתחזוקה הטכנית של מטוסי "אל על"  הינה ברמה גבוהה. כמו כן ידוע כי הבידוק הביטחוני של  "אל על" אף הוא ברמה גבוהה.
בניגוד להתחייבויות הנתבעת כלפי התובעות, בעת שהגיעו התובעות לדלפק בנמל התעופה נאמר להן כי הן לא יטוסו בטיסת "אל על"  שהזמינו אלא שעליהן לטוס בטיסה אחרת אשר אינה טיסה של חב' "אל על" ובמטוס אחר של חב' ספרדית בו הצוות הוא צוות ספרדי.
התובעות עמדו על כך כי מדובר בהפרה של ההתחייבויות כלפיהן וביקשו לשוחח עם ההנהלה של הנתבעת הואיל והבהירו כי הכרטיסים הם כרטיסים של חב' "אל על" , מכל הטעמים שפורטו לעיל, והן עומדות על זכותן לטוס בטיסה שהזמינו.
ההנהלה של חב' "אל על" הודיעה לתובעות כי אם ברצונן לטוס בטיסה של חב' "אל על" יהא עליהן להמתין למעלה מארבע שעות נוספות לטיסה של "אל על" שתצא ללונדון באותו היום.
לאור דבריו של המנהל מטעם הנתבעת נאלצו התובעות להמתין בנמל התעופה למעלה מארבע שעות נוספות לטיסה של "אל על".
 בעקבות השתלשלות העניינים המפורטת לעיל הגעתן של התובעות ללונדון התאחרה בשעות רבות נוספות, המונית שהוזמנה על ידן לנמל התעופה בלונדון כבר לא המתינה להן שם, הן איבדו יום מהטיול אותו תכננו, הדבר גרם להן לטרחה נוספת ומיותרת ולעוגמת נפש רבה.
 נוכח התנהלות של הנתבעת כמפורט לעיל והפרת ההתחייבויות מטעמה כלפי התובעות, החליטו התובעות לערוך בלונדון בירור טלפוני מבעוד מועד באשר לטיסה המיועדת לטוס ארצה. הנתבעת שוב הפרה התחייבויותיה כלפי התובעות ונאמר לתובעות שוב כי מדובר בטיסה אשר אינה של חב'
"אל על" אלא אם כן ישלמו התובעות כל אחת מהן סך נוסף על מנת להבטיח כי אכן יטוסו בטיסה של "אל על".
התובעות נאלצו לשלם את הסך הנוסף שנדרש מהן למרות שהדבר מהווה הפרה בוטה של התחייבויות הנתבעת כלפיהן כי יטוסו חזרה ארצה בטיסות של "אל על" בלי כל צורך בתשלום נוסף  מצדן ובלי שהן יטרחו בטרחה מיוחדת מצדן על מנת להבטיח זאת .

עילות התביעה העומדות בבסיס התביעה הינן, הפרת התחייבות, רשלנות  והטעיה.

*נשאלת השאלה האם במקרה זה יש לתבוע באופן בלעדי על פי חוק שירותי (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב 2012, המכונה " חוק טיבי"?

התשובה היא – בהתאם לסעיף 16 ל"חוק טיבי" עצמו – הקובע כי " אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה מזכותו של נוסע לפיצוי לפי כל דין".

דהיינו אין "חוק טיבי" מצמצם את עילות התביעה אלא בא להוסיף עליהן, וללקוח שמורה הזכות לתבוע בגין הנזק שנגרם לו על פי הוראות הדין הכללי דהיינו דיני החוזים ודיני הנזיקין הכליים.

*יצויין בהקשר זה כי בפסיקה מכירים בצפייה של לקוח לטוס בטיסה של אל על כאשר הכרטיס הינו של אל על , וכדלקמן:

"אחרי ככלות הכל מדובר בכרטיס המונפק על ידי אל על, הנושא את שמה, הנחזה להיות כרטיס המיועד לטיסה באמצעותה, והציפייה הטבעית של רוכש כרטיס כזה היא שהוא אמור לטוס בחברת מנפיקת הכרטיס. הדברים נכונים שבעתיים כשמספר הטיסה ו"קידומת" הטיסה (LYׂ (  הם אלו של אל על.כאמור , רק טבעי הוא שלמחזיק כרטיס כזה צפייה לגיטימית לטוס באל- על. (דבריו של כב' השופט ורדי זילר – ת"א (י-ם) 3101/01 בש"א 5771/01 )

לפגישת ייעוץ עם משרד עורכי דין בחיפה – ניצה כהן חייגו: 04-8626010