הסכם גירושין

מומלץ לבני זוג שהגיעו למסקנה כי הגיעו לסוף דרכם, להימנע מתביעות הדדיות לגבש טיוטת הסכם בניהם ולפנות לעורך דין משותף שיש לשניהם אמון בו ולבקש ממנו לערוך עבורם הסכם גירושין.

הסכם גירושין כזה יכול להיעשות לאחר הליך של גישור, וגם ללא הליך של גישור אם בין בני הזוג יש הסכמה מלאה על תוכנו של ההסכם ועל עורך הדין מוטל לנסחו משפטית.

הסכם הגירושין מתייחס לכלל הנושאים: מזונות הילדים, מזונות האשה, משמורת הילדים, סדרי הראייה של הילדים, מכירת דירת, חלוקת נכסים, חלוקת המטלטלין, חלוקת הרכבים, חלוקת הזכויות הסוציאליות של בני הזוג, ועוד.

לאחר שנערך הסכם ששני הצדדים מסכימים לו וההסכם נוסח משפטית יובא לאישור סופי לבית המשפט לעניני משפחה או לבית הדין הרבני שיאשרו ויעניק לו תוקף משפטי.

הסכם כזה – כמו הסכם טרום נישואין – יש לאשר כאמור לעיל בבית המשפט, שאחרת הוא חסר תוקף משפטי. ההליך של אישור הסכם גירושין זהה להליך של אישור הסכם טרום נישואין.

לאחר אישור ההסכם פונים בני הזוג לבית הדין הרבני באזור מגוריהם ומגישים בקשה משותפת לגירושין.
כאשר יש הסכמה של שני הצדדים להתגרש גם ההליך בבית הדין הרבני קצר ופשוט וללוא סחבת.