ביטוח דמי תאונה

תביעות נזקי גוף

נפגעת? נפצעת? ואינך זכאי לתשלום בגין ימי מחלה?

חוק הביטוח הלאומי הנו חלק ממארג הביטחון הסוציאלי בישראל, שמטרתו, לסייע למבוטחיו, בעיתות הצורך, בכפוף לתנאיו וסייגיו.

ביטוח דמי תאונה (בכפוף לתנאיו וסייגיו), הנו דוגמה טובה לביטוח שמטרתו לסייע לציבור המבוטחים לקבל תגמול בדמות פיצוי אובדן כושר עבודתם, אגב אירוע פתאומי, שעה שגורם חיצוני הסב להם חבלה פיסית.

ביטוח דמי תאונה, תקף הן לגבי פגיעה בארץ והן לגבי פגיעה בחו"ל, והוא מקנה כיסוי ביטוחי לשכיר, עצמאי וגם לעקרות בית.

הפיצוי מוגבל לתקופה של עד 90 ימים, ויש להגיש את התביעה לתשלום דמי תאונה עד 90 ימים ממועד קרות התאונה, למעט החריגים המפורטים בחוק.

עו"ד סנדרוביץ שלומי, ממשרד עורכי דין –  ניצה כהן, המתמחה בתחום הביטוח הלאומי ונזקי הגוף, ישמח לסייע לכם בכל שאלה

בטל. 04-8626010